اخبار تکنولوژی

ماشین‌های هوشمند و بازتعریفی تازه از نقش کارکنان دانش‌محور

امروزه همه کسب‌وکارها به این نتیجه رسیده‌اند که هرچه بیشتر از فناوری در دنیای کسب‌وکار استفاده شود، بهتر است. اگر به وضعیت بازار چه در بعد درون‌مرزی و چه در بعد برون‌مرزی نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که فناوری‌های مختلف بر روند خرید، ارتباطات، به اشترا‌ک‌گذاری اطلاعات و حتی بر فرایند یادگیری تأثیرگذار بوده و تغییرات بنیادین به وجود آورده‌اند. همین موضوع باعث شده است کاربران برای پذیرش این فناوری‌ها انگیزه لازم را داشته باشند.

در حالی که فرایندهایی همچون خرید آنلاین در هر نقطه از جهان مرسوم شده است، فناوری از زاویه دیگری که به تأثیرگذاری آن بر کارکنان و عملکرد آن‌ها مرتبط است، کمتر واکاوی شده است. در این میان نقش کارکنان دانش‌محور در حوزه‌های مختلف می‌‌تواند متفاوت و تأثیرگذار باشد. این نقش به اندازه‌ای مهم است که مجله بیزینس ویکس اعلام