دانستنی هامطالب علمیمیکروکنترلر های ARM

معرفی و آموزش نرم افزار STM32CubeMX (بخش دوم)

نحوه ایجاد یک پروژه ساده و خروجی کردن یک پین (pi1) برای میکرو STM32F746NGH6

12 1

    نحوه انتخاب کردن میکرو:

13 1

نحوه پیدا کردن یک پین، مثلا اینجا خواستم که پین pi1 رو پیدا کنم، توی قسمت سرچ نوشتم pi1 بعد خود برنامه تمام پایه هایی که با pi1 شروع میشدن رو برام مشکی کرد و من هم پایه مورد نظر رو پیدا کردم.